Upptäck. Bygg. Lär.

Programmet Dremel Dreams integrerar 3D-utskrift i klassrummet med lektionsplaneringar och resurser som är utformade för att öka lärarens och elevernas självförtroende när de upptäcker praktisk användning av naturvetenskap i klassrummet. Dremel Dreams utmanar och inspirerar elever och lärare att…

  • D – Utforma material.
  • R – Undersöka nya idéer.
  • E – Förbättra läroplanen.
  • A – Sätta igång fantasin.
  • M – Motivera varandra.
  • S – Skapa en bättre framtid.

Se hur klassrum över hela USA använder 3D-utskrifter för att förbättra naturvetenskapsutbildningen samtidigt som man ökar självförtroendet hos eleverna.

Fallstudie Lakeview Technology Academy>
Fallstudie Hardin-Jefferson>
Fallstudie Austin Tinkering School>

EXPERIMENTBASERAD, PRAKTISK INLÄRNING FÖR 2000-TALET

3D-utskrifter är en del av 2000-talets inlärning och växer som en grundläggande teknik att bemästra inom naturvetenskapen. I kombination med andra virtuella resurser förbereder sig eleverna för morgondagens arbetsmarknad genom att uppnå nya tankesätt och problemlösning.

ÄNDRAR ELEVERNAS SÄTT ATT LÄRA

TRADITION

NY 3D-INLÄRNINGSMETOD

3D-SPECIFIKA LEKTIONSPLANERINGAR

Dremel 3D läroplansbaserade lektionsplaneringar är skrivna av faktiska lärare och experter inom ämnet och följer amerikansk standard. Med dessa informativa handböcker kan lärare och andra integrera 3D-utskrifter i klassrumsundervisningen.

Alla specialanpassade lektionsplaneringar och motsvarande 3D-modellsatser finns på skrivarens SD-kort och kan sparas på, och skrivas ut från, vilken dator som helst.

Se denna video för att lära dig hur du kan integrera dessa satser i ditt klassrum för att förbättra praktisk inlärning och uppmuntra till problemlösning.

NATURVETENSKAP MED MERA

Naturvetenskap behöver inte längre bestå av diagram och tabeller utan påtagliga modeller av komplexa, föränderliga koncept.

3D-teknik kan användas för att bygga modeller och prototyper av mekaniska, arkitektoniska och konstnärliga konstruktioner för en mer praktisk förståelse.

ElEverna kan designa och konstruera allt från förbränningsmotorer till drönare med hjälp av ”trial and error”-inlärning.

Matematik kan bli ett interaktivt ämne där eleverna får användning för vad de lärt sig och ökar sin problemlösningsförmåga.

Geografi, Bild, Design...alla ämnen kan utformas för att utmana eleverna till att tänka annorlunda och mer kritiskt.

”Efter att vi integrerade Dremel 3D Idea Builder i vår läroplan K-12 har elevernas engagemang blivit större, kreativiteten har ökat och eleverna har fått en förståelse för kärnämneskoncept som annars kan gå förlorade i undervisningen.”

Mark Simmons, Director of Technology, Sabine Pass ISD