Terrarium-projekt

Kategori: Hem Filstorlek: 701.27 KB

Detta är ett terrariumprojekt med två delar som utgör kuben och en basfil. Fyra terrariumsidor behöver skrivas ut, och en botten. De fyra sidorna är ihoplimmade med varandra och med botten, med bitar av glas/akrylplast limmade i varje del. Därefter sätts kuben ner i basen.


Material du behöver

  • Trä

Verktyg du behöver

INSTRUKTIONER

Steg

1

För att bygga det 3D-utskrivna terrariet behöver du skriva ut sex olika delar: Du behöver fyra sidodelar, en bottendel och en stående del.

2

När alla delar skrivits ut kan du börja tillverka fönstren till terrariet. För att göra detta rekommenderar Dremel att du skär plexiglas eller plastskivor med en Exacto-kniv eller ett skärverktyg.

3

För att delarna skall dimensioneras rätt innan skärningen kalkerar du av de enskilda delarna på det fönstermaterial du har valt. Så snart du ritat upp linjerna använder tar du en linjal till hjälp för att skära utmed de uppritade linjerna.

4

Nu när fönstren har skurits ut kan du placera dem i terrariets fönsterramar. Vi rekommenderar att du använder en hetlimpistol för att placera fönstren fast i ramen och för att få en snygg finish när du sätter dit fönstren bör du placera en tunn bädd av hetlim utmed ramens parallella kanter.

5

Medan limmet fortfarande är hett placerar du det förskurna fönstret och trycker fast det hårt för att få en tät försegling.

6

På motsatta parallella kanter lägger du en tunn klick med lim ovanpå fönstret så nära kanten på fönsterkarmen som möjligt.

7

Nu när fönstren är helt ihopsatta kan du montera den färdiga produktens ram. Vi rekommenderar att du använder en hetlimpistol för att sätta ihop fönstren i det färdiga terrariet. För att underlätta byggandet placerar du terrariets bottendel i mitten av din arbetsyta. Placera de övriga fönstren runt bottendelen så att du kan bygga terrariet visuellt.Applicera rikligt med lim i bottendelens spår och för in ett av fönstrens tung i detta spår. Kontrollera att den släta kanten är riktad uppåt.

8

Applicera lim på både tungan till den del som du precis har satt dig och det lodräta spåret i terrariets bottendel. Upprepa steg 8 och 9 tills du är klar.

9

Nu när terrariet är klart placerar du det på basen i en sådan vinkel att innehållet inte kan ramla ut. Fyll terrariet med jord och växter!

Projektdetaljer Dremel 3D-projekt