SE

DREMEL® DIGILAB 3D45

Här Hittar Du Produkterna

AVANCERAD 3D-UTSKRIFT UTAN PROBLEM

Öka din kreativitet med den nya Dremel DigiLab 3D-skrivaren med snabb och enkel installation för alla experimentsugna och erfarna.

Låt dina elever stå i förgrunden för den tekniska utvecklingen, och dra nytta av detta i sina framtida jobb. Minska produktutvecklingscykler med snabb prototypframtagning och experimentering på beställning där precision, repetition och pålitlighet erfordras. Få avancerad FDM 3D-utskriftens kraft i din stationära dator.

DREMEL IDEA BUILDER 3D40: NYCKELFUNKTIONER

NYA FUNKTIONER


Heated bed

RFID recognition

Avancerade funktioner för experimenterande användare

3D45 tillhandahåller den flexibilitet och pålitlighet som erfordras för att tillgodose kraven vid högre utbildning, i hemmaverkstäder och på industriarbetsplatser som drar fördel av avancerad FDM 3D-utskrift. Oavsett om ditt labb tar fram prototyper för innovativa biomedicinska enheter eller skulpturala konstverk, producerar 3D45 snabbt korrekta utskriftsmodeller i ett säkert, enkelt att använda format. Dremel 3D45-skrivaren levereras med en förbättrad extruder som minimerar störningar och driftstopp. Extrudern är utformad för att passa alla Dremel trådmaterial utan att du behöver byta några delar innan användning. Byte från en materialtyp till en annan görs också på nolltid tack vare den integrerade RFID-tekniken. Den justerar skrivarinställningarna automatiskt efter trådtypen som används och eliminerar behovet att dela filerna igen för varje typ av tråd.

Öka möjligheterna för 3D-utskrift

DigiLab 3D45 är en 3D-skrivare som klarar mer krävande, avancerade trådtyper vid högre temperaturer som nylon, polykarbonat, PLA och Eco-ABS — en form av ABS-tillverkning på ett miljömässigt hållbart sätt. Med en uppvärmd bädd som tillåter avancerade trådtyper, som Eco-ABS och nylon, är 3D34 utformad för användning inom högre utbildning och i högstadieklassrum för att visualisera och skapa komplexa projekt. Enkelhet och tillgänglighet är centrala för skrivarens design, med intuitiva anvisningar och realtidsanalys på pekskärmsdisplayen. Den nya plattan att värma behöver inte tejp då den är gjord av härdat glas, vilket garanterar ett bättre resultat vid utskriftstillfället.

3D-utskriftsresultat av högre kvalitet

Kombinationen av de förbättrade attributen ger användarna ännu bättre 3D-utskriftsresultat med samma användarvänlighet. Den innovativa extrudern tillåter nu en utskriftsupplösning på 50 mikron. Tillsammans med det tillagda filtreringssystemet, skriver den inneslutna 3D45-skrivaren sina lager samtidigt som den är skyddad från allt damm. Allt detta medan temperaturen konsekvent hålls på en optimal nivå och förhindrar att de utskrivna föremålen förvrängs tack vare den uppvärmda bädden och det förbättrade kylsystemet. För att undvika felutskrifter har 3D45 dessutom en smart sensorteknik, som möjliggör problemfria, korrekta kalibreringar och enkel installation. Pekskärmen visar i realtid hur du exakt nivellerar plattan bara genom att vrida en knapp.

Koppla upp dig mot ditt 3D-utskriftsjobb

Med den integrerade kameran, har användare möjligheten att övervaka sina utskriftsprojekt: lärare kan till exempel följa den tredimensionella utskriften i realtid med sina studenter via kamerans IP-adress. Tack vare WLAN-funktionen, kan användare även fjärrstarta sina utskrifter. För att låta användare gå snabbt och enkelt från design till utskrivet 3D-föremål, erbjuder DigiLab 3D45 den nya programvaran "Dremel DigiLab 3D Slicer" för bekväm och intuitiv slicing av utskriftsfilen. Programvaran är även kompatibel med den tidigare Dremel 3D40 3D-skrivaren.

”3D-teknik innebär inlärning på en helt ny nivå. Barnen är mer inspirerade till att lära sig om de olika delarna av en djurcell och dess funktioner när de samtidigt ser konstruktion och utformning av en djurcell i 3D. Implementering av denna typ av teknik vid inlärningen gör att de kan göra kopplingar mellan vad de lär sig i klassrummet och den stora världen runt dem.”

Chaidan Leshinski, matematiklärare årskurs 5, Joseph Sears School