Frågor och svar

3D-utskrift är en metod för att skapa 3-dimensionella föremål från en datorgenererad modellfil. Det finns många olika typer av 3D-utskrifter idag, men Dremels 3D-skrivare använder Fused Filament Fabrication (FFF) för att extrudera lager med smält plast ovanpå vartannat tills ett föremål har uppstått.
Byggkvaliteten beror på en rad olika faktorer som tjockleken hos lagren och slicerinställningar. Dremel-skrivarna (3D20, 3D40 och 3D45) extruderar tråd i lager tunnare än ett pappersark, 50 till 300 mikron (0,05 -0,03 mm). Ju tunnare lager, desto fler detaljer kan skrivas ut. Dessutom kan många slicerinställningar påverka byggkvaliteten, DigiLab Slicer har inställningar som är optimerade för Dremels 3D-skrivare.
3D20: Maximal byggvolym är 9” x 5,9” x 5,5” (230 mm x 150 mm x 140 mm). 3D40 och 3D45: Maximal byggvolym är 10” x 6” x 6,7” (254 mm x 154 mm x 170 mm). 30 % större än 3D20.
Tiden det tar att bygga ett 3D-föremål beror på storleken och komplexiteten hos modellfilen och är inte en exakt vetenskap. Dremel 3D-modellfilerna har beräknade cirkatider som du kan ha som referens.
Tjockleken på föremålets lager är någonting som du kan välja. 3D40- och 3D45-skrivare har en maximal upplösning på 50 mikron (0,05 mm), 3D20 har en maximal upplösning på 100 mikron (0,1 mm). Alla skrivare har en lägsta upplösning på 300 mikron (0,30 mm). Ju högre upplösning, desto tunnare är varje lager och desto bättre kommer ditt föremål att se ut. Lagret beror på inställningen: Låg - 0,3 mm Medel - 0,2 mm Hög - 0,1 mm Ultra - 0,05mm (endast 3D40 och 3D45)
Att föremålen fastnar på plattan är en fördel eftersom de kräver en god fästförmåga till plattan för att det inte ska glida under byggprocessen. Detta är för att se till att föremålet förblir stabilt under byggandet. Om dina utskrifter är för svåra att ta bort, kan munstycket vara för när byggplattformen. Du kan behöva justera din första lagerhöjd, som finns i inställningsmenyn. Kontakta kundtjänst om du har frågor eller om detta inte fungerar. Se användarhandboken för hur du tar bort föremål.
Det finns många möjliga orsaker till varför föremålet inte fastnar på plattan. Se först till att du har ren byggtejp och att den inte har några revor. Se därefter till att plattan inte är sned. Detta är de två vanligaste orsakerna till varför föremål inte fastnar på plattan. Om dina föremål fortfarande inte fastnar, kan munstycket vara för långt ifrån plattan. Du kan behöva justera din första lagerhöjd, som finns i inställningsmenyn. Kontakta kundtjänst om du har frågor eller om detta inte fungerar.
Ja. Du kan pausa en utskrift, och byta tråd under pausen. Utskriften kan enkelt återupptas när du har slutfört trådbytet. .
Att föremålen fastnar på plattan är en fördel eftersom de kräver en god fästförmåga till plattan för att det inte ska glida under byggprocessen. Detta är för att se till att föremålet förblir stabilt under byggandet. Om dina utskrifter är för svåra att ta bort, kan munstycket vara för när byggplattformen. Du kan behöva justera din första lagerhöjd, som finns i inställningsmenyn. Kontakta kundtjänst om du har frågor eller om detta inte fungerar. Se användarhandboken för hur du tar bort föremål.
Du kan behöva optimera modelldesignen. Vinklar större än 45 grader kräver externa stöd för att förhindra att föremålet kollapsar. Även med stöd kan vissa modeller kräva en specifik orientering för att vara stabila under utskriften, eller ett extra lager som hjälper modellen att fastna. I DigiLab Slicer, prova att klicka på "Generera stöd" och "Fästförmåga platta". Om du fortfarande har problem, kontakta kundtjänst för ytterligare idéer.
Ja, du kan skriva ut en sådan modell med stöd som genereras av slicingverktyget. I DigiLab Slicer, klicka på knappen "Generera stöd".
Stöden är utformade för att vara enkla att ta bort och de bör lämna minimala märken på din utskrift. Om du hittar märken, kan du slipa dem med ett fint sandpapper..
Byggtejp behövs endast till 3D20 & 3D40. Den svarta tejpen håller i upp till 50 utskrifter och den blå tejpen håller i upp till 10 utskrifter. Den svarta tejpen kan rengöras med ett milt rengöringsmedel i sprayform, detta förlänger dess livslängd.
Båda byggtejperna ger samma byggkvalitet. Huvudskillnaden mellan byggtejperna är att den svarta håller längre och fixerar föremål hårdare.
Den bästa utskriftspositionen minimerar vanligen eventuella horisontella överhäng som skulle kräva stöd och maximerar kontaktområdet med plattan. Det är inte alltid samma position, och ett visst experimenterande kan krävas för att hitta den bästa positionen.
Detta kallas en skört eller kant och används för att förbereda munstycket för att säkerställa ett jämnt trådflöde för att skriva ut den faktiska modellen. .

3D Printer Specific

Här finns flera filmer som visar Dremel 3D-skrivare i drift: .
3D20: en snabbstartguide, PLA-tråd (1 rulle på 0,5 kg), USB-kabel, SD-kort med modellfiler och Dremel 3D-programvara, byggtejp, ett verktyg för att ta bort föremål, en användarhandbok, ett rensningsverktyg och en utjämningsplatta. 3D40: en snabbstartguide, PLA-tråd (1 rulle på 0,5 kg), USB-kabel, USB-minne med modellfiler och Dremel Slicer-programvara, byggtejp (2), ett verktyg för att ta bort föremål, en användarhandbok, ett rensningsverktyg och en utjämningsplatta. 3D45: en snabbstartguide, ECO-ABS-tråd (1 rulle på 0,5 kg), nylontråd (1 rulle på 0,5 kg), USB-kabel, USB-minne med modellfiler och DigiLab Slicer-programvara, lim till byggplattan, ett verktyg för att ta bort föremål, en användarhandbok, ett rensningsverktyg och en utjämningsplatta.
Dremel 3D-skrivare och Dremel PLA-filamant säljs i utvalda butiker över hela landet och även online.
3D20: Det finns inga lucklås eller någon övervakning på Dremel 3D20. 3D40 och 3D45: Luckorna övervakas och båda luckorna måste låsas för att kunna starta en fjärrutskrift från Dremels utskriftsmoln. Detta garanterar att det inte finns några händer inne i skrivaren när en utskrift startas av en användare som inte är i närheten. Vid alla andra tillfällen, inklusive byggande av ett föremål, kommer öppnandet av en lucka leda till att ett varningsmeddelande visas på skärmen.
Nej, det finns ingen nödstoppsknapp, men på alla Dremel 3D-skrivare stänger strömbrytaren på sidan omedelbart av strömmen till skrivaren.
3D40- och 3D45-skrivarna levereras med "Quik Level", som är en funktion som kan detektera byggplattans position med hjälp av en smart sensorteknik. Den skapar en referenspunkt på byggplattans baksida, och överför sedan den nivån till två justerbara punkter på framsidan. Den styr sedan justeringen tills alla punkter är på samma nivå.
Se modelljämförelsetabellen på vår webbplats för att se skillnaderna mellan 3D20, 3D40 och 3D45.
Nej, alla Dremels 3D-skrivare (3D20, 3D40, 3D45) är konstruerade med system som har en extruder.
Du kan skölja av den med vatten eller torka av den med en fuktig trasa.
3D45 har fler funktioner jämfört med 3D40: - Stöd för flera trådtyper. PLA, ECO-ABS och nylon i inledningsfasen, fler följer senare. - Kamera för fjärrövervakning av utskrifter - Detektering av trådtyp och längd - Uppvärmd byggplatta för att minska modellförvrängning - Större pekskärm och nytt användargränssnitt - Avluftsfilter, partikel och aktivt kol
Den uppvärmda byggplattan bidrar till att förhindra varpning. Detta gäller i synnerhet när mer tekniska material som nylon och ECO-ABS används.
Det medföljande limmet är det bästa, säkraste materialet som vi kunde hitta som fungerar med alla trådar som stöds av 3D45. Det har en stark vidhäftningsförmåga som bidrar till att förhindra att modeller blir misslyckade.
Ta bort den från skrivaren och skölj under varmt vatten. Limmet kommer att lösas upp. När byggplattan är ren, låt den torka helt innan du sätter tillbaka den i 3D45.
Limmet på byggplattan behöver inte rengöras efter varje modell. Du kan skrapa bort grova kanter efter en modell och applicera mer lim. Detta fungerar bra när du har byggt upp några lager. Du måste diska den om det finns djupa rännor i limlagret, eller det har byggts upp ojämnt och byggplattan inte är vågrät.
Om du ser limrester på nivåsensorn, kan du ta bort dem genom försiktigt skrapa sida till sida. Använd inte verktyg som är vassa eller kan klämma kolven. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med munstycket bakom nivåsensorn, det kan vara varmt.
Med RFID-etiketten kan DigiLab 3D45-skrivaren identifiera vilken typ av tråd som är laddad. Med denna information ställer 3D45 in rätt temperaturer och utskriftshastighet för att säkerställa att din valda modell skrivs ut på bästa sätt. Det gör den även om originalutskriftsfilen var delad för olika material. Med RFID-etiketten kan 3D45 även övervaka mängden tråd som finns kvar på rullen, så att den kan varna dig om det inte finns tillräckligt med tråd för att avsluta en modell.
Om du ser limrester på nivåsensorn, kan du ta bort dem genom försiktigt skrapa sida till sida. Använd inte verktyg som är vassa eller kan klämma kolven. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med munstycket bakom nivåsensorn, det kan vara varmt.
Ibland när limmet är för starkt, har vi upptäckt att det bästa är att använda det medföljande rensningsverktyget (skrapan). Få in den under ett hörn eller en sida och fortsätt sedan att trycka den under modellen tills den släpper.
Slangadapterna ska användas med ett system för rökgasavledning eller ventilation med fläktkanal. Först måste du skriva ut slangadapterfilen som finns på skrivaren. Den kan skrivas ut med valfritt material (PLA, ECO-ABS eller nylon). Om du använder ett system för rökgasavledning, se till att du sätter på det varje gång du använder skrivaren.
3D45 väljer inställningar som är optimerade för varje trådtyp. Men vi förstår behovet för att kunna göra justeringar. Det finns två nivåer vad gäller användarkontroll av utskriftsinställningar. 1. Från huvudskärmen, tryck på TRÅD > VISA/REDIGERA TRÅDINSTÄLLNINGAR. Detta låter dig ange temperaturer och hastigheter. Dessa inställningar kommer att sparas så länge den rullen är laddad. 2. Från huvudskärmen, tryck på VERKTYG > INSTÄLLNINGAR > AVANC. LÄGE. Välj "PRIORITERA G-KODSINSTÄLLNINGAR" för att skrivaren alltid ska använda skrivarinställningarna som finns i utskriftsfilen. Då kan du ändra parametrarna i din slicer och skrivaren använder dem.
Det finns ett partikelfilter och ett aktivt kolfilter.
Dremel tillhandahåller möjligheten att ansluta 3D40- och 3D45-skrivare till ventilationssystem och system för rökgasavledning.

Filament

Dremel-tråd är tillverkad för att ge högsta kvalitet under drift och hjälper till att hålla din Dremel 3D-skrivare i smidig drift. DigiLab 3D45 använder även specifik RFID-information som finns lagrad på varje rulle för att säkerställa korrekt temperatur, hastighet och andra parametrar som används för olika trådtyper.
Alla Dremel PLA-trådar är kompatibla med alla Dremel 3D-skrivare. De avancerade trådtyperna (Eco-ABS, nylon, etc.) är endast kompatibla med nya DigiLab 3D45.
Alla Dremel PLA-trådar är kompatibla med alla Dremel 3D-skrivare. De avancerade trådtyperna (Eco-ABS, nylon, etc.) är endast kompatibla med nya DigiLab 3D45.
Hur länge din tråd räcker beror på flera faktorer, inklusive använd utskriftskvalitet, ifyllnadsdensitet och antalet stöd som krävs. Som ett exempel; varje Dremel PLA-rulle innehåller minst 175 meter tråd och Dremel standardutskriften av grodan kräver ungefär 5 meter tråd, så varje rulle ska kunna skriva ut ungefär 35 grodor.
Om du förvarar din trådrulle rätt så förlänger det dess hållbarhet. Tråden ska alltid förvaras i ett torrt och svalt utrymme som är opåverkat av temperaturändringar och luftfuktighet. Förvara alltid tråden i plastfolien tills du är redo att använda den. Tråd som utsätts för luftfuktighet eller extrema temperaturer kan bli spröd eller svår att smälta.
Nej, Dremel har tagit fram en särskilt modifierad PLA-blandning som påminner om egenskaperna hos ABS. Vi undviker ABS-tråd på grund av hälsoriskerna.
Det finns datasäkerhetsblad för alla Dremel-trådar. Kontakta serviceavdelningen för att få en kopia.
"Materialspecifikationerna för alla trådar finns här:
Detta beror på en reva i förpackningen med torkmedel som medföljer tråden. Detta är vanligt och ”smutsen” som du ser inuti förpackningen är en typ av salt som håller tråden torr under förvaring. Efter att tråden har öppnats kan den kastas i soporna. Även om förpackningen innehåller salt ska den inte förtäras.

Software

3D20: Anslut skrivaren till datorn med USB-kabeln. Klicka på knappen "Maskininformation" i verktygsmenyn. Jämför denna mot den senaste versionen som finns att hämta på vår webbplats, här: 3D40 och 3D45: Anslut skrivaren till internet med ethernetkontakten eller wifi. Skrivaren kontrollerar detta automatiskt varje gång den slås på. Det finns även en knapp "Sök efter uppdateringar" i verktygsmenyn. Om din maskin inte är ansluten till internet, kan du kontrollera firmwareversionen på skärmen "Om" i verktygsmenyn och jämföra den med versionen som finns att hämta på webbplatsen: .
Hämta först firmwarepaketet från webbplatsen: . Extrahera sedan denna komprimerade fil till ett tomt USB-minne. Stäng av skrivaren och anslut USB-minnet i porten på framsidan. Slå på skrivaren igen och följ anvisningarna på skärmen. Om det inte fungerar, kontakta kundtjänst här: .
Din nya Dremel-skrivare levereras med slicerprogramvarupaket förladdat på USB-minnet (3D40,3D45) och SD-kortet (3D20). Vi har uppgraderat våra slicererbjudanden med varje skrivarrelease. Du hittar den senaste versionen av DigiLab 3D Slicer här: . Den stöder för närvarande endast 3D40 och 3D45, men stöd för 3D20 kommer snart. Det finns även en molnbaserad fjärrutskriftstjänst som kan användas med 3D40 och 3D45. Den möjliggör slicing, start och övervakning av utskrifter på avstånd. Fjärrövervakning inkluderar status av lokalt startade utskrifter och videostatus för 3D45. Du kan logga in på Dremel utskriftsmoln här:
Dremel 3D20 kan endast bygga .g3drem-filer. Du kan använda Dremel3D, Autodesk Print Studio eller Simplify3D för att skapa dessa filer. Alla dessa program kan acceptera .STL och .OBJ filer. Dremel 3D40 kan bygga .g3drem, .gcode och .g filer. Du kan använda Dremel 3D Slicer, Autodesk Print Studio, Dremel 3D Slicer eller Simplify3D för att skapa dessa filer. Alla dessa program kan acceptera .STL och .OBJ filer. Dremel 3D45 kan bygga .g3drem, .gcode och .g filer. Du kan använda Dremel 3D Slicer eller Simplify3D för att skapa dessa filer. Dessa program kan acceptera .STL och .OBJ filer.
Vi försöker alltid tillhandahålla de bästa verktygen och den bästa användarupplevelsen. Vi har uppgraderat våra slicererbjudanden med varje skrivarrelease. Du hittar den senaste versionen av DigiLab 3D Slicer här: . Den stöder för närvarande endast 3D40 och 3D45, men stöd för 3D20 kommer snart. Nya Dremel DigiLab 3D Slicer är baserad på Cura, ett av branschens bästa slicingprogram.
Dremel har använt 3D-utskriftsgemenskapens kunskap genom att använda öppna källkodselement i våra skrivare och vår slicingprogramvara. Alla tillskrivningar har gjorts och den tillgängliga koden är tillgänglig för alla. Se bruksanvisningen för instruktioner. .
Både 3D40 (senaste firmware) och 3D45 accepterar följande vanliga gkod-format: .g3drem, .gcode och .g. Officiellt stödda slicers är: Autodesk Print Studio, DigiLab 3D Slicer och Simplify 3D. Även om koden från andra slicers körs, kan du behöva optimera inställningarna själv.
Bildinformationen ingår i utskriftfilens rubrik. Vissa slicerprogram, som Print Studio, kan inte generera bildinformation, medan andra inte har dessa problem. Att en bild visas påverkar inte utskriftskvaliteten på något sätt.
Ja, om programmet skapar en .g3drem, .gcode eller .g fil. Men profilerna som finns i Print Studio, DigiLab 3D Slicer och Simplify 3D är optimerade för Dremel 3D-skrivare.
J3D-modeller ska sparas i STL- eller OBJ-format i programmet som använts för att skapa dessa filer. Du kan därefter använda valfri Dremel-stödd slicer för att konvertera filerna till byggbara modeller. Stödda slicers är: Autodesk Print Studio, DigiLab 3D Slicer och Simplify 3D.
Ja, det kan du. De flesta modellprogram kan exportera filer till STL, som är den filtyp som accepteras av Print Studio, DigiLab 3D Slicer och Simplify 3D.
JOm din modell är för stor och storleksändring inte är ett alternativ, måste du dela upp modellen i mindre delar innan slicing. Detta gör du i TinkerCad och de flesta andra 3D-program.

Dremel 3D (3D20)

Om Dremel 3D-programvaran inte kan ansluta till skrivaren, se först till att USB-kabeln är korrekt ansluten. Därefter ska du se till att drivrutinen är korrekt installerad. Kontrollera ditt operativsystem för att felsöka installationen. För mer felsökning, kontakta kundtjänst.
En modell visas i rött om den är för stor för byggområdet, flyter ovanför byggplattan eller en del av modellen är positionerad utanför byggområdet. Använd skalerings- och flytta-funktionerna i Dremel 3D-programmet för att justera modellen så att den är inom byggområdet.
Detta kan ha några olika orsaker. En vanlig orsak är att en modellfil har sparats utanför byggutrymmet eller har skalerats så att den är för liten för att se. Vi rekommenderar att du använder flytta-funktionen för att centrera modellen och skaleringsfunktionen för att öka modellens storlek.
Dessvär har Dremel 3D inte möjligheten att reparera modeller. Det bästa du kan göra är att försöka använda Print Studio eller DigiLab 3D Slicer, då båda har möjligheten att arbeta med bristfälliga modeller.

Autodesk Print Studio (3D40)

Autodesk, företaget bakom Print Studio, har bestämt sig för att fokusera på professionell och industriell 3D-utskrift. De stödjer inte längre Print Studio, därför uppdaterades det inte för att fungera med den senaste uppdateringen av Windows 10 Creator.
Båda programvarorna har liknande funktioner, men DigiLab 3D Slicer är baserad på den öppna källkoden Cura medan Print Studio ägs av Autodesk, men fungerar inte med Windows 10 Creator eller senare Windows-uppdateringar.
Print Studio kommer automatiskt att lägga till stöd för att garantera god byggkvalitet, men om du vill radera stöden innan slicing kan du gå tillbaka ett steg till avsnittet "stöd" och radera dem. Print Studio kommer då inte att lägga till dem igen.
Print Studio kommer automatiskt att lägga till stöd för att garantera god byggkvalitet, men om du vill radera stöden innan slicing kan du gå tillbaka ett steg till avsnittet "stöd" och radera dem. Print Studio kommer då inte att lägga till dem igen.

Dremel 3D Slicer (3D40 & 3D45)

Dremel DigiLab 3D Slicer är Dremels eget slicingprogram. Det är baserat på den öppna källkoden Cura med flera modifieringar som är specifika för Dremel-skrivare. Vi kommer fortsätta att utveckla 3D Slicer för att förbättra dess möjligheter och användarvänlighet.
Dessvärre stöds inte wifi eller USB-anslutningar av den första versionen av DigiLab 3D Slicer. Dessa är funktioner som vi kommer att lägga till i framtida uppdateringar. Just nu är den enda stödda överföringsmetoden med USB-minnen.
Operativsystem som stöds: Apple® Mac® OS® stöds inte just nu - Kommer i den första uppdateringen. Microsoft® Windows® 7 SP1, 64-bitars (32-bitars stöds inte) Microsoft Windows 8.1, 64-bitars (32-bitars stöds inte) Microsoft Windows 10, 64-bitars (32-bitars stöds inte) Minimum systemspecifikationer för Windows: CPU: 64-bitarsprocessor (32-bitars stöds inte) Minne: 3 GB RAM (4 GB eller mer rekommenderas) Diskutrymme: 300 MB ledigt diskutrymme för installation Grafik: OpenGL 2 kompatibelt grafikkort, OpenGL 4.1 för 3D-lagervisning
Dessvärre stöds inte 3D20 i den första versionen av DigiLab 3D Slicer, men den finns med i planeringen för framtida uppgraderingar.

Dremel Print Cloud (3D40 & 3D45)

När du har registrerat din 3D-skrivare på Dremel3D.com, klicka på knappen "Gå till utskriftsmoln". Du kan även gå direkt till utskriftsmolnet här: https://printcloud.dremel.com När du loggat in på utskriftsmolnet, gå till fliken "Skrivare" och sedan "Registrera Dremel Idea Builder 3D40/45 Printer" Du behöver tokennumret/registreringskoden från skrivaren. Den hittar du på skärmen "Om" i menyn "Verktyg". Ett nytt tokennummer kan begäras i menyn "Inställningar". För 3D45, kan du även skanna QR-koden från menyn "Inställningar" -> "Tokennummer". .
DigiLab 3D45 har en inbyggd kamera. Den kan endast ses i utskriftsmolnet, men du kan övervaka lokalt startade utskrifter samt utskrifter som initierats i utskriftsmolnet. När en utskrift som startats i utskriftsmolnet är klar, skapar utskriftsmolnet en time-lapse animerad .gif-fil av din utskrift.
Ibland kan anslutningsstörningar, som wifi-avbrott, orsaka att utskriftsmolnet tillfälligt tappar kontakten med skrivaren. Prova att starta om skrivaren. Andra problem kan omfatta att någon begär ett nytt tokennummer till skrivaren, vilket ogiltiggör föregående tokennummer. I detta fall måste du registrera om skrivaren med det nya tokennumret.
Ja, från fliken "Skrivare", klicka på knappen "Dela" för skrivaren som du vill dela. Du kan skicka en inbjudan per e-post till vem du vill.
Dubbelklicka på filens namn för att påbörja hämtningen av den filen.
DJa, i steg 2 layout-funktionen, välj "Lägg till fil". Du kan sedan lägga till och hantera flera filer.