Instruktionsvideoklipp

Packa upp grejorna och kom igång

Förstå hur 3D-programvara fungerar

Uppdatering av firmware och programvara

Rengör extruder spetsen och tag bort eventuella igensättningar

Filamentinstallation

Filpreparering i print Studio

Injustering av byggplattformen

Bygga en modell